Màu và Dye

Đa dạng nguồn hàng và thể loại, danh mục các chất màu của chúng tôi có thể đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng cũng như các ngành hàng khác nhau như sơn, xây dựng, mực in, nông nghiệp, thực phẩm, MDF... Với tiêu chuẩn khắc khe khi sản xuất từ các nhà cung cấp màu hàng đầu thế giới, nguyên liệu của chúng tôi có độ ổn định cực kỳ cao, độ bền sáng cũng như thời tiết hoàn hảo, tương thích nhiều hệ khác nhau.

Không những thế, với đa dạng chủng loại, từ hệ paste tới hệ bột, từ dung môi tới hệ nước, từ màu thông dụng tới màu hiệu ứng đặc biệt, từ màu có độ che phủ cao đến màu trong suốt. Chúng tôi tin tưởng có thể cung cấp giải pháp chính xác nhất cho bạn. Góp phần đưa đến một thế giới sắc màu.

Các loại màu:

 • Dyestuff: Orasol
 • Effect pigments: Mearlin, Mearlite, Metasheen, Magnapearl, Paliocrom, Lumina
 • Fluorescents
 • Hybrid: Paliotan
 • Màu vô cơ: Sicotan, Sicopal, Sicotrans
 • Màu hữu cơ: Heliogen, Paliotol, Paliogen, Irgazin, Irgalite, Cromophtal, Cinquasia
 • Pigment preparations: Xfast, Microlith, Luconyl, Luconyl NG, Dispers, Sicoflush
 • Titan Đioxit - TiO2
  • Ngoại thất Chloride process
  • Nội thất Sulfate process

Hãy liên hệ với chúng tôi, bạn sẽ được trao đổi với các chuyên gia hàng đầu về màu của Việt Nam.

Liên hệ (+84) 28 3842 4028