Nhiều tập đoàn lớn nhất và nổi tiếng nhất thế giới nằm trong danh sách khách hàng của chúng tôi, và khá nhiều công ty trong số đó là những nhà sản xuất, nghiên cứu cho ra các sản phẩm dẫn đầu xu hướng thị trường. Các nhà cung cấp/đối tác của chúng tôi là những nhà cung cấp danh tiếng và nổi bật hàng đầu trong ngành công nghiệp, sản xuất các sản phẩm chất lượng cao đáp ứng nhu cầu khắc khe từ khách hàng của chúng tôi cần. Chúng tôi luôn luôn mong muốn mở rộng và đa dang hóa danh mục sản phẩm của mình, rất sẵn lòng nhận sự liên hệ từ bạn nếu bạn là nhà cung cấp hoặc nhà sản xuất mong muốn thúc đẩy doanh số bán hàng / hoạt động kinh doanh của mình ở Việt Nam hay khu vực.

Khách hàng của chúng tôi trải dài khắp Việt nam và cả các nước lân cận - Nhà cung cấp của chúng tôi từ khắp các nơi trên thế giới.

 

Đối tác nổi bật: