Dung môi

Ngọc Sơn cung cấp dung môi với độ tinh khiết cao, đa dạng nguồn hàng với giá cả cạnh tranh.

  • Propylene glycol (PG)
  • Mono ethylene glycol (MEG)
  • Các loại dung môi khác

Liên hệ để được tư vấn chi tiết.

Liên hệ (+84) 28 3842 4028